Curso de iniciación á meditación e o «mindfulness». 1 de abril

8ba48bfa97

Curso de iniciación á meditación e o «mindfulness»

1 de abril, Aula de ensaios da R.U. Monte da Condesa, Campus Vida

Este seminario está enfocado a todas aquelas persoas que queran achegarse ao mundo da Meditación e do Mindfulness. Os contidos serán principalmente de carácter práctico e resaltarán os beneficios que comportan as técnicas de relaxación e a meditación, como a redución significativa do estrés, a mellora da capacidade de concentración e atención, así como da respiratoria, o fortalecemento das relacións tanto persoais como familiares e sociais ou a sensación de benestar físico e psicolóxico, axudando na recuperación de distintas doenzas.

Tratarase de dar resposta ás seguintes cuestións:

 • Que é o Mindfulness?
 • Que novidades presenta con respecto á meditación clásica?
 • Que beneficios reporta esta técnica da atención plena?
 • Canto tempo é nesesario practicala? Require de cualidades ou destrezas específicas?
 • Como podemos poñer en práctica o Mindfulness na nosa vida diaria?
 • En que se basea o éxito do Mindfulness?
 • Por que se aconsella facer Mindfulness?

Obxectivos do Mindfulness para a saúde e redución do estrés

 • Aprender ferramentas  e habilidades que mellorarán a capacidade de manexar o estrés e as condicións de saúde relacionadas co estrés.
 • Responder eficazmente a situacións estresantes da vida (traballo, carreira, relacións familiares, enfermidade ou determinadas condicións médicas).
 • Aumentar a enerxía e a productividade.
 • Incrementar a concentración, o foco atencional.
 • Aumentar a relaxación física e mental.
 • Mellorar a comunicación e as relacións interpersonais.
 • Reducir a preocupación polo futuro ou as obsesións co pasado, permitindo unha evaluación máis clara do que está a suceder no presente.

Contidos

 • Por que meditamos? Meditación do mencer.
 • Meditación ou mindfulness? Adentrándonos nas palabras.
 • Atención plena. Camiñata meditativa.
 • Aproximación ás distintas tradicións da Meditación: a Meditación Ch’an-Zen e a Meditación Vipassana.
 • Qi Gong para principiantes. Meditación en pé.
 • Mindfulness no día a día. Meditación e respiración.
 • Posturas de relaxación e meditación.
 • Conciencia corporal e da respiración.
 • Respiración sentado/a con alongamentos. Asanas de ioga para principiantes.
 • A meditación e o mindfulness como terapias antiestrés. Mindful Eating.
 • Ensinar meditación aos máis pequenos. Meditando na familia ou na escola.

Profesor: Amancio Rial Bouza

Amancio Rial Bouza leva máis de doce anos impartindo ensinanzas de Tai chi, Kung fu, técnicas de meditación e danza no Club Deportivo da Universidade de Santiago e actualmente na Fundación USC Deportiva. Asemade, realizou seminarios e charlas sobre meditación e movemento nas facultades de Filosofía e Medicina da Universidade de Santiago de Compostela. Dirixiu durante anos as actividades de ioga-pilates, masaxe e acupuntura na empresa Dinahosting S.L., onde asesoraba aos traballadores en coidados da saúde. Experto en artes marciais chinesas, é membro fundador da Asociación Cultural Carauta para o estudo e práctica da meditación e o movemento. Ten viaxado por Asia e traballado con varios Mestres no campo das artes marciais e das distintas técnicas de meditación e relaxación. Así mesmo é o Presidente da Asociación galega para a investigación e a práctica da Meditación e as artes marciais chinesas (MAM.CHI), e presidente da asociación sen ánimo de lucro Asociación Wài Chi- Compostela (www.awaichicompostela.org).

Data e horario de realización

 • Sábado 1 de abril de 2017
 • De 10:00 a 14:00 e de 15:30 a 18:30 horas.

Lugar

 • Aula de Ensaios da Residencia Universitaria Monte da Condesa. Campus Vida, s/n (Santiago de Compostela)

Prezo

 • 47 € (sen comida)
 • 52,70 € (con comida incluida no Restaurante Monte da Condesa)

Prazas

O curso contará cun máximo de 12 prazas e un mínimo de 6. En caso de non acadarse o mínimo establecido procederase á anulación do curso e á devolución das taxas aboadas.

Inscrición

Pode inscribirse calquera persoa maior de 16 anos que o desexe xa que non é necesaria experiencia previa. As prazas iranse cubrindo por rigorosa orde de inscrición.

O prazo de inscrición comezará no momento da publicación do curso na páxina web da Fundación USC Deportiva. No caso de que o día 29 de marzo non se teña chegado ao mínimo de participantes procederase á anulación do curso. De ter chegado ao mínimo de persoas inscritas nesa data pero haber aínda prazas libres, continuará aberto o prazo de inscrición.

A inscrición considerarase feita unha vez cuberto este formulario e unha vez que se teña  recibido na Fundación o xustificante do pagamento do curso (no caso de optar polo pagamento on line non é preciso enviar este xustificante).

Forma de pagamento

Existen dúas formas de facer o pagamento:

 1. On line
 2. Facendo un ingreso ou transferencia nalgún dos seguintes números de conta e facéndonos chegar o xustificante escaneado, correo postal ou traéndoo presencialmente á sede da Fundación.
 • Caixa Rural Galega: ES82 3070 0035 2660 6938 4920
 • Abanca:  ES07 2080 0388 2730 4000 0932
 •  Correo electrónico: contacto@fundacionuscdeportiva.org
 • Enderezo: Edificio FEUGA. Despachos 2 e 3. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 15705 Santiago de Compostela

Material necesario

As persoas participantes na actividade deben levar calzado cómodo, unha pequena manta e auga.

Renuncia á praza e devolución dos ingresos

As cantidades pagadas só serán devoltas cando non se poida utilizar o servizo por causa de forza maior non imputable ao interesado. Estas causas deberán ser debidamente xustificadas na solicitude de devolución que se formule, debendo achegar a esta os documentos xustificativos que en cada caso correspondan. Fóra destes casos, non se efectuarán devolucións das cantidades pagadas.

Protección e seguridade dos datos

Informamos que os datos persoais que se faciliten serán incorporados a un ficheiro titularidade da Fundación USC Deportiva, ao abeiro do disposto na Lei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, e co fin de xestionar as actividades e difusión dos eventos organizados pola Fundación, sabendo que se poderán exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante unha petición escrita dirixida á Fundación USC Deportiva, Edificio FEUGA (Despachos 2 e 3), Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 15705 Santiago de Compostela.

A inscrición na actividade supón a aceptación e o compromiso destas normas.