Novidades editoriais. Mindfulness para Runners

Pode ler mais información na nosa Web, no apartado “Novidades editoriais”.portada___201605101321González Martínez, J. Moisès e Montse Rodrigues Fígols (2016). Mindfulness para runners. Ejercicios para mantener cuerpo y mente sanos . Cúpula. Prezo 15,15 euros.