Diario das Novidades editoriais na nosa páxina Web

No día de hoxe, Xoves, 24 de Novembro de 2016, ábrese un apartado na nosa web, adicado ás novidades editoriais e material audiovisual que sexa de utilidade, relacionado cos campos de estudo da nosa Asociación.

Como primeira entrada remitimos a Doria, José María (2016). Las cuarenta puertas. Un camino hacia la inteligencia transpersonal y el mindfulness. La Esfera de los libros.