21 de Novembro de 2015

images

Para realizar este curso é necesario estar en posesión do diploma de Reiki I (non ten porque ser da Asociación) e que, alomenos, teñan transcorrido aproximadamente tres meses dende a realización do I nivel.

HORARIO

de 8.00 a 15.00

Lugar: Hotel NH Obradoiro  Collection (Santiago de Compostela). Se o número de persoas é reducido farase nun espazo máis pequeno.

Número de prazas: 15.  O curso suspenderase en caso de non cubrir, como mínimo, dez das quince prazas.

Prezo: 80 euros. Aplicarase o  20 por cen de desconto para os socios e socias da Asociación Reiki Compostela. Reservaranse tres prazas para persoas con discapacidade, familias numerosas, maiores de 65 e en situación de desemprego (previa xustificación), aplicándose o corenta por cen de desconto sobre a cota inicial. A Asignación da praza efectuarase segundo rigorosa orde de matrícula. Asimesmo, resérvase unha praza de carácter gratuito, que será outorgada pola Comisión da Asociación, para aquela persoa en situación especial de axuda.

Información e inscrición no enderezo areikicompostela@gmail.com.